Line KvalvaagMoskva

Ambulerende sjømannsprest i Moskva.

Sjømannskirken ønsker å være i kontakt med norske studenter og nordmenn som for kortere eller lenger tid oppholder seg og som er bosatt i Moskva og St. Petersburg, samt andre steder i Russland.  Ambulerende sjømannsprest besøker primært Moskva og St. Petersburg og arrangerer 3 gudstjenester årlig på de skandinaviske ambassadene i Moskva. Tidspunkt for gudstjenestene vil bli lagt ut her og på Facebook-siden, og skjer hver jul og i løpet av vår- og høsthalvåret. Velkommen!

Ta gjerne kontakt:

Facebook

Del