Gudstjeneste

Velkommen til søndagens gudstjeneste i Sjømannskirken og til kirkekaffen etterpå!

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2019-12-01 11:00", "endDate": "2019-12-01 12:00", "days": [  "0" ], "exceptDates": [  "2020-02-02",  "2020-03-01",  "2020-04-05",  "2020-05-03",  "2020-05-17",  "2020-06-07" ], "recurUntil": "2020-06-28"}
daily /weeklysøndager, hver uke1kl 11:00 - 12:00Unntak:02.02. , 01.03. , 05.04.

Se vår faste gudstjeneste-agende.

Les søndagens tekster på bibel.no.

Hver søndag er det gudstjeneste i Sjømannskirken. Den første søndagen i måneden feirer vi "Storfamiliegudstjeneste." Alle er velkommen til en gudstjeneste tilrettelagt for familier. Denne søndagen er det også søndagsskole for de minste.

Dåp foregår i gudstjenesten på søndager og er en feiring både for familien og menigheten. Vi har mulighet for dåp i de fleste gudstjenester i løpet av året. I forkant an dåpen møtes vi til en samtale. Ta kontakt på e-postfor å avtale dåp eller ring+1 212 319 0370.

Del