Bistår etter ulykke i Kenya

To sjømannsprester til stede for folkehøyskoleelever.

Sjømannskirken sendte to prester til Nairobi for å bistå folkehøyskoleelevene etter den alvorlige bussulykken i Kenya.

Sorgarbeid
Sjømannsprestene i Nairobi bidrar i omsorgs- og sorgarbeidet etter den tragiske hendelsen der to elever omkom og åtte ble skadet.

I tillegg har en annen av Sjømannskirkens studentprester vært tilgjengelig på telefon for elever og ansatte ved Valdres Folkehøgskule som trenger noen å snakke med. 

Beredskap
Sjømannskirken har en beredskapsavtale med Valdres Folkehøgskole og ble varslet kort tid etter ulykken.

Sjømannskirken samarbeider også med UD og jobber nå sammen med ambassaden i Nairobi.

Del