Må kutte 15 millioner på fire år

Den økonomiske situasjonen er alvorlig.

– Grundige analyser av våre utgifter og inntekter viser at vi om fire år har 15 millioner kroner mindre å drive Sjømannskirken for. Hvis vi ikke tar noen grep nå må vi redusere driften kraftig i årene som kommer, sier generalsekretær Ørnulf Steen i Sjømannskirken.

Steen utelukker foreløpig oppsigelser, men mener det kan bli aktuelt å la ledige stillinger stå ubesatt framover.  

– Sjømannskirken gjør mye mer enn å holde gudstjenester. Hver dag, hele året, hjelper vi nordmenn i større og mindre kriser verden over. Vi har aldri tidligere vært på flere steder enn vi er i dag, og behovet og etterspørselen øker. Dette ser vi dessverre ikke igjen i statsstøtten. 

NRK: Sjømannskyrkja må kutte kraftig

Manglende statstilskudd
Sjømannskirkens budsjett består hovedsakelig av innsamlede midler fra privatpersoner og norsk næringsliv, kun én tredjedel dekkes gjennom statlig støtte fra Kulturdepartementet.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 bevilges Sjømannskirken 86, 1 millioner kroner. Det er en prisjustert videreføring fra tilskuddet for 2015 pluss en ekstrabevilgning fra Finanskomiteen i mai.

–Vi er selvsagt glade for pengene vi får, men vi hadde håpet at regjeringen nå ville holde lovnaden fra regjeringsplattformen i 2013 der de sier de skal «sikre gode betingelser for Sjømannskirken». Dagens tilskudd dekker rundt 120 årsverk. Vi har i tillegg søkt om å få dekket 40 årsverk, av et reelt tilskuddsgap på 100 årsverk. Finanskomiteen har gitt oss 3,5 årsverk allerede
i år, men vi trenger totalt 40, noe som tilsvarer 28,8 millioner kroner. Dette er altså ikke innvilget, sier generalsekretær Ørnulf Steen.

Vårt Land: Sjømannskirken får litt mer penger
Dagen: Sjømannskyrkja får auke, men varslar kutt

Større behov
Organisasjonen har gjentatte ganger bedt om en inndekning av det kritiske gapet som ligger mellom de årsverk Sjømannskirken får dekket og det faktiske antall medarbeidere i operativ virksomhet.

–I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai økte Finanskomiteen rammen vår med 2,5 millioner kroner eller 3,5 årsverk, med henvisning til Filippinene og sosialt arbeid overfor nordmenn i utlandet. Vi er glade for at regjeringen i statsbudsjett for 2016 har fulgt opp dette med forslag om å legge beløpet inn i vår faste støtte. Samtidig så er det reelle behovet vårt mye større, sier Steen.


For mer informasjon:

Generalsekretær Ørnulf Steen tlf. 950 41 821
ost@sjomannskirken.no
Bilde kan lastes ned her 

Kommunikasjonssjef Linn Mevold Skogheim tlf. 41 43 22 28
lms@sjomannskirken.no

Del