Om oss

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet - er en selvstendig og frivillig organisasjon. Kirken møter nordmenn i utlandet og skaper sosiale og kulturelle møtesteder der folk er. Sjømannskirken finnes på alle kontinent, på norsk kontinentalsokkel, og har spesialkompetanse på kriseberedskap.

Virksomheten består av sjømannskirker, nettkirke, sjømannsprester offshore, sjømannsprester for studenterog ambulerende sjømannsprester. Arbeidet er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og møtesteder.

Informasjon

19.11.2018 03:03:54
19.11.2018 03:03:54
13.09.2016 12:20

Kontakt oss

Slik kommer du i kontakt med Sjømannskirken:

19.05.2016 14:02

Styrende organ

Daglig ledelse, grunnregler og generalforsamling.

19.05.2016 14:45

Årsrapporter

Se Sjømannskirkens årsrapporter i tall og bilder.

19.05.2016 15:28

Sjømannskirkens historie

Se arbeidet fra 1864 og fram til i dag gjennom historiske bilder og video.

Livsnær, oppsøkende og omsorgsfull kirke

Økonomi
Av et årlig budsjett på rundt 238 millioner kroner, dekkes en tredel gjennom statlig støtte fra Kulturdepartementet, og resten samles inn ved frivillige gaver i Norgeog ved sjømannskirkene i utlandet.

Tjenester
Sjømannskirken er åpen for alle uansett livssyn. Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse. Mange kan også ha bryllup.17.mai og jul er viktige begivenheter i alle sjømannskirkene og samler tusenvis av nordmenn som er langt hjemmefra. Organisasjonen er anerkjent for sine vafler

Beredskap
Sjømannskirken samarbeider med en rekke norske virksomheter som har nordmenn ansatt i utlandet. Over 210 rederier, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner har en beredskapsavtale med Sjømannskirken. Sjømannkirken har en døgnåpen beredskapstelefon: +47 951 19 181.

Grunnlag
Sjømannskirken ble grunnlagt i Bergen i 1864, og har sitt hovedkontor der. Sjømannskirken er en selvstendig organisasjon, med et oppdrag på vegne av Den norske Kirke og Den norske stat om å være kirke for nordmenn i utlandet.

Kongelig beskytterskap
Sjømannskirken har en lang og god relasjon til Kongehuset. H.M. Kong Harald er organisasjonens høye beskytter, som også hans far og farfar var. Bakken opp til Sjømannskirken i Singapore heter «Kong Haralds vei».

Sju sjømannskirker har kongelige navn:

  1. Rio de Janeiro (Prinsesse Ragnhilds kirke)

  2. Miami (Kronprinsesse Mette-Marits kirke)

  3. Stockholm (Kronprinsesse Märthas kirke)

  4. Paris (Dronning Sonjas kirke- og kultursenter)

  5. New York (Kong Olav Vs kirke)

  6. Torrevieja (Prinsesse Märtha Louises kirke)

  7. København(Kong Haakons kirke)

Mer informasjon
Kontakt Sjømannskirkens kommunikasjonsavdeling eller send en e-post til info@sjomannskirken.noDel