Sosialt, kulturelt og kirkelig møtested

I løpet av et år har Sjømannskirken over 700.000 møter med mennesker over hele verden. Se hva som gjøres i løpet av et år.
I takt med endringen i det norske samfunn har driften endret seg. Fra å være primært rettet mot sjøfolk, til i dag å henvende seg til alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor Norges grenser.
Se Sjømannskirkens historie.
Stadig mer av medarbeidernes tid tilbringes utenfor kirkebygningene og områder med diakonale utfordringer prioriteres.
I Spania drivesFamilieveiviseren, et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud rettet mot norske barn og ungdommer samt deres foresatte.
Se Sjømannskirkens strategi for 2011-2016

Sjømannskirken ønsker å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement!
Se visjon og verdier.

Tjenester
Sjømannskirken er åpen for alle uansett livssyn. Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse. Mange kan også ha bryllup.
17.mai og jul er viktige begivenheter i alle sjømannskirkene og samler tusenvis av nordmenn som er langt hjemmefra. Organisasjonen er anerkjent for sine vafler. 

Beredskap
Sjømannskirken samarbeider med en rekke norske virksomheter som har nordmenn ansatt i utlandet. Over 220 rederier, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner har en beredskapsavtale med Sjømannskirken. 
Sjømannskirken samarbeider også tett med Utenriksdepartementet (UD) 
Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon. 

Grunnlag
Sjømannskirken ble grunnlagt i Bergen i 1864, og har sitt hovedkontor der. Sjømannskirken er en selvstendig organisasjon, med et oppdrag på vegne av Den norske Kirke og Den norske stat om å være kirke for nordmenn i utlandet.

Økonomi
Av et årlig budsjett på rundt 238 millioner kroner, dekkes en tredel gjennom statlig støtte fra Kulturdepartementet, og resten samles inn ved frivillige gaver i Norgeog ved sjømannskirkene i utlandet.

Kongelig beskytterskap
Sjømannskirken har en lang og god relasjon til Kongehuset. H.M. Kong Harald er organisasjonens høye beskytter, som også hans far og farfar var.
Bakken opp til Sjømannskirken i Singapore heter «Kong Haralds vei».

Sju sjømannskirker har kongelige navn:

  1. Rio de Janeiro (Prinsesse Ragnhilds kirke)
  2. Miami (Kronprinsesse Mette-Marits kirke)
  3. Stockholm (Kronprinsesse Märthas kirke)
  4. Paris (Dronning Sonjas kirke- og kultursenter)
  5. New York (Kong Olav Vs kirke)
  6. Torrevieja (Prinsesse Märtha Louises kirke)
  7. København (Kong Haakons kirke)

Visste du at:
-Alle nordmenn (98 %) kjenner til Sjømannskirken.
-Over halvparten (59%) av det norske folk har et godt inntrykk av Sjømannskirken.
-Å være et åpent møtested og tilby akutt hjelp for nordmenn i utlandet er de viktigste tjenestene til Sjømannskirken, ifølge et gjennomsnitt av det norske folk.
- 1 av 3 har besøkt en sjømannskirke en eller flere ganger .
- 3 av 4 mener Sjømannskirken er viktig og gir trygghet for nordmenn i utlandet.

Kilde: Profilundersøkelse utført av Ipsos MMI 2015/2013

Mer informasjon
Kontakt Sjømannskirkens kommunikasjonsavdeling eller send en e-post til info@sjomannskirken.no

Del