Hvordan sette opp et testament

Følges ikke arveloven kan testamentet
erklæres ugyldig.

Arveloven i Norge stiller krav til hvordan et testament skal opprettes. Loven omhandler hvordan arv skal fordeles etter en persons bortgang, og hva som skal til for at et testament skal være gyldig. 

Ektefelle og barn er sikret en andel gjennom arvelovens regelverk. Hvis ditt barn (din livsarving) har falt bort, sikres barnebarn en andel. Dette omtales som pliktdelsarv i arveloven og kan kun fravikes om arvemottaker selv gir avkall på arv mens testator (den som testamenterer) lever. Resten kan du fordele slik du selv vil ved å skrive et testament. Husk å skrive fullt navn, adresse og personnummer/organisasjonsnummer til de personene eller organisasjonene som skal arve etter deg.

Følges ikke arveloven kan testamentet erklæres ugyldig. Derfor kan det være lurt å kontakte en advokat eller jurist for å få kjennskap til dine muligheter, og sikre at dine ønsker i testamentet blir gyldig.

Ønsker du å sette opp et testament selv, må dette være skriftlig og så trenger du to vitner som verken er i slekt med deg eller tilgodesett i testamentet. Det sammen gjelder for vitnenes familie. Testamentsvitnene må heller ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet. Vitnene må være minst 18 år og vite at dokumentet er et testament. Videre må de ikke være sjelelig svekket. Vitnene må skriver under testamentet sammen med deg.

Datomerking på testamentet er viktig, likeledes er fullt personnummer nødvendig for at testamentet eventuelt skal kunne deponeres i Tingretten.

Her er eksempel på hvordan et testament kan se ut.

Del