Hvem gjør hva?

Slik er Sjømannskirken er organisert.

Organisasjonskartet er i endring. Ny struktur vil være på plass fra 1. april 2017.