Steinar RishaugØst-Asia

Ambulerende sjømannsprest i Japan, Sør-Korea, Kina, Mongolia, Taiwan, Myanmar, India og Sri Lanka.

Sjømannskyrkja ynskjer å oppsøke nordmenn der dei er, også der det ikkje fins sjømannskyrkje. Som ambulerande sjømannsprest har eg som oppgåve å oppsøke og møte menneske der dei jobbar, bur eller oppheld seg.

Eg har også mastergrad i familieterapi og har dei siste åra jobba spesielt med tema knytta til pendling og utestasjonering, og korleis dette verkar inn på individ, par og familiar. Eg tilbyr difor gjerne også foredrag, kurs og seminar om slike tema til bedrifter, studentgrupper og norske miljø i sitt område.

Ta kontakt om du ønskjer besøk:

Facebook

Del