Viktig informasjon

Endring i bemanning

Information in English below...

Siden pandemien rammet Storbritannia og restriksjonene ble innført i mars i år, har kirkebygget til Sjømannskirken i London vært lukket. Men kirken er virksom. Gjennom vår og sommer har det vært digitale gudstjenester og småbarnstreff på kirkens sosiale medier, i tillegg til andre digitale tilbud og tiltak. Et organisert ringeteam av ansatte og frivillige har gjennom vår og sommer også holdt kontakt med mange og gjør det fortsatt. Siden september har det igjen vært mulig å feire gudstjenester med menighet i kirkerommet, i henhold til gjeldende retningslinjer. Utover livesendinger av gudstjenestene og småbarnstreffet er fremdeles ingen aktivitet i kirkebygget mulig. Kirkens driftsøkonomi er naturlig nok sterkt rammet av den svært reduserte virksomheten og det vil ta lang tid før den er normalisert.

Selv om Sjømannskirkens hovedkontor i denne alvorlige tiden sikrer at det vil være Sjømannskirke videre i London, gjør de budsjettmessige konsekvensene av denne situasjonen det nødvendig også å redusere antall lokalt ansatte ved kirken. Kontraktene til følgende medarbeidere er derfor avsluttet fra Sjømannskirkens side, med virkning fra 16.10.2020: Kokk Anne Bergstrøm, Kommunikasjonsmedarbeider Mattis Moviken, Renholder Fatmire Gorani og Kjøkkenassistent Devaki Kandel. Vertskapsvikar Niosha Amini avsluttet selv sitt engasjement i Sjømannskirken før sommeren.

I det som er en krevende tid, ønsker Sjømannskirken å understreke at det er arbeidsforholdet som nå avsluttes, ikke tilhørigheten, og å takke for god og solid innsats og samarbeid gjennom mange år. De vil bli takket på førstkommende gudstjeneste 11.oktober kl.11.00.

Tross denne reduksjon i ansatte-ressurser og at aktivitet i kirkebygget, utenom gudstjenestene, må vente til pandemien går ned, vil Sjømannskirken fortsatt være aktiv og virksom London, til det igjen også vil være mulig å samles på måter vi alle er vant til, ønsker og lengter etter.

Since the pandemic hit the UK and restrictions were enforced in March this year, The Norwegian Church in Rotherhithe has been closed for Worship, visit and activity in the building. Despite this drastic change, the Church is very much alive and has been active through Spring and Summer, offering digital services and virtual toddler meet-ups through our social media channels, in addition to other informative digital content and the click and collect food shop. A call team, consisting of staff and volunteers, is reaching out to Church community members. Since the beginning of September, physical Services of Worship in the Church were again allowed, within the limits of the current official guidelines. Considering the development of the pandemic, there is no indication of increased activity in the building in the forseeable future.

The economy of the Church has naturally been affected by the sudden drop of activity throughout Spring, Summer and Autumn.The Headquarters of the Church in Bergen ensures that there will be a continued Norwegian Church in London. However, there is not sustainable funding for the present level of employees, and financial cuts have been necessary. The following members of staff are therefore being let go, taking effect from October 16th 2020: Chef Anne Cathrine Bergstrøm, Communications Officer Mattis Moviken, Cleaner Fatmire Gorani and Kitchen Assistant Devaki Kandel. Hospitality-Temp Niosha Amini left her position before the Summer. 

In these demanding times, the Norwegian Church wishes to underline that it is the employement that is being terminated, not the relation to the Church, and would like to thank each and everyone for their hard work and contribution throughout these years. An expression of gratitude will be made at the upcoming Service October 11th at 11.00 am. 

Despite the staff reduction and the limited possibility of activity during the pandemic, the Norwegian Church will continue being active in the ways and means possible. We are all longing for the day we can be  together again.

Del