Sjømannskirkens strategi 2017-2020

Sjømannskirkens visjon, hovedmål, verdier, målgrupper, kjennetegn og fokusområder er en del av den nye strategien.

elisa.jpg

Barn og unge

Vår ambisjon:

Sjømannskirken skaper rom for tro og livsutfoldelse for barn og unge som oppholder seg i utlandet, gjennom et godt møte med Kirken. De får medvirke og oppleve at Sjømannskirken utgjør en positiv forskjell i deres utenlandsopphold.

unspecified-2.jpeg

Frivillighet

Ambisjon:

Sjømannskirken utfordrer til engasjement og er et godt sted å være frivillig.

skipsbesøkAberdeen.jpg

Oppsøkende arbeid

Ambisjon:

Sjømannskirken har et relevant oppsøkende arbeid og en beredskap som er tilpasset målgruppenes behov.

martinalvsvaag.jpg

Enhetlig kommunikasjon

Ambisjon:

Sjømannskirken har en god kommunikasjon med målgruppene ved å være:

  • Tydelig – skaper et riktig bilde av Sjømannskirkens mangfoldige virksomhet.
  • Gjenkjennelig – har et enhetlig uttrykk uavhengig av avsender.
  • Kvalitetsbevisst – har et verdibasert kommunikasjonsbudskap.
lenarebekkarisnes.jpg

Personalutvikling

Ambisjon:

Sjømannskirken har engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere og er:

  • Attraktiv - rekrutterer og beholder medarbeidere
  • Ivaretakende – et godt arbeidsmiljø
  • Utviklende – en lærende organisasjon
bedriftsbesok.jpg

Økonomisk utvikling

Ambisjon:

Sjømannskirken har en bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet og handlingsrom ved økt inntjening og aktiv kostnadsstyring.

Sjømannskirken – norsk kirke i utlandet, er en selvstendig og frivillig organisasjon. Kirken møter nordmenn i utlandet og skaper sosiale og kulturelle møtesteder der folk er. 

Sjømannskirken finnes på alle kontinent, på norsk kontinentalsokkel, og har spesialkompetanse på kriseberedskap. Virksomheten består av sjømannskirker, nettkirke, sjømannsprester offshore, sjømannsprester for studenter og ambulerende sjømannsprester. Arbeidet er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og møtesteder.

Visjon

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag.

Hovedmål

Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Målgrupper

Sjømannskirken er til for nordmenn som for kortere eller lengre tid bor eller oppholder seg i utlandet, for sjøfolk og de som arbeider på norsk kontinentalsokkel. Organisasjonen henvender seg også til andre nordiske borgere.  Når Sjømannskirken i beredskapsarbeidet for nordmenn og norsk næringsliv møter mennesker av andre nasjonaliteter, bistår vi også disse.

Verdier

Tilhørighet

Respekt

Trygghet

Hva vi vil være:


En livsnær kirke

som skaper rom for tro og samfunnsengasjement.

En oppsøkende kirke

som møter mennesker der de er.

En omsorgsfull kirke

som bidrar til livsmestring og bekrefter menneskets uendelige verdi.

Del