I lysthuset i Øvregaten

Storjohanns opprinnelige plan var å legge sjømannssaken fram for generalforsamlingen til Det norske misjonsselskap som ble avholdt i Bergen den sommeren. Men han slapp ikke til. Dette så han senere som Guds styrelse. En sjømannsmisjon som underlagt en misjon blant ikke-kristne ville ha vakt sjøfolkenes uvilje, mente han. I stedet satte Storjohann i gang med en særegen organisasjon, og stiftet, sammen med syv lokale legmenn og to prester i lysthuset i Øvregaten, «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne».

Slik gikk det altså til at Sjømannskirken ble stiftet den 31. august 1864 i Bergen. Hovedoppgaven til det ferske styret ble å skape interesse for saken. Men allerede før organisasjonens første generalforsamlingen trådte sammen ett år etter, var organisasjonens virksomhet blant skandinaviske sjømenn i utenlandske havner satt i gang. Les videre om hvordan arbeidet artet seg for de første sjømannsprestene og hvilke beryktede havnestrøk Sjømannskirken først etablerte seg i.

Se første del av filmen som ble laget av Svekon Film til Sjømannskirkens 100-års jubileum i 1964, med dramatisering av Sjømannskirkens tidlige historie.

Del