Kilder

Skrevet av Ingrid Myrstad, Historikarverksemda.

 • Bud & Hilsen nr. 1/1961; nr. 1, 16–17/1963; nr. 1/1964; nr. 1/1966; nr. 10, 12/1985.
 • Bjørn Johanson: «Hjemmearbeidet», i Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Bergen 1989
 • Maja Osberg: «Kjære foreningsmedlem! Gratulerer med 125-års jubileet!» i Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Bergen 1989
 • Bjarne Rabben: «Sevrine Klungsøyr. Som skipa første kvinneforeninga for Sjømannsmisjonen. Bakgrunn og miljø», Tidsskrift for Sunnmøre historielag45.–46. årgang,s. 40–46. Ålesund 1970
 • Elias Runde: «Tjørvåg sjømannsmisjonsforeining 100 år – 1964», i Johan Drønnen (red.): Jubileumsskrift til kretsmøtet i Fosnavåg 22.–23. mai 1982, Sunnmøre krets av Den norske sjømannsmisjon 1982
 • Sjømannskirkens årbøker 1955–69.
 • «Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmed havne» i dens første 25 aar 1864–1889. Et festskrift udgivet af foreningens hovedbestyrelse. Bergen 1889
 • «Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner» i 50 aar 1864–1914. Festskrift utgit av foreningens hovedstyre. Bergen 1914
 • «Beretning til den 5te generalforsamling i “Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmede havne” om foreningens stilling og virksomhed i treaaret 1872–74». Bergen 1875
 • Kristin Fjelde Tjelle: «Misjonskvinneforeningsbevegelsen i Norge», Norsk tidsskrift for misjon, nr. 3/1999
 • Vilhelm Vilhelmsen (red.): Den norske sjømannsmisjon i 75 år 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre ved generalsekretær Vilhelm Vilhelmsen. Bergen 1939
 • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk Sjømannsmisjon i hundre år 1864–1964. Sjøfartskultur og misjonstanke. Bergen 1964

Del