Kilder

Skrevet av Ingrid Myrstad, Historikarverksemda

Kilder

 • Bud & Hilsen, nr. 10/1946; nr. 11/1989
 • Tryggve Andreassen: «Folkekirkelig identitet og praksis. En undersøkelse av
 • kirkeforståelse i Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet.» VPS oppgave for sjømannsprest Tryggve Andreassen. 2001
 • Tor Johan S. Grevbo: «Den åpne dørs teologi. Kirkens møte med mennesker ved terskelen» i Kirke i verdens hverdag. Den norske sjømannsmisjon 1864–1989.
 • Ingard Henriksen: Sjømannspresten Johan Nielsen. Den norske Sjømannsmisjons Forlag, Bergen 1964
 • Virginia Hoel: En nærliggende Kjærlighedens Pligt. Den norske sjømannsmisjonens virksomhet i Amsterdam og Rotterdam 1876–1922. Bergen 2010
 • Roald Kvernedal: «Sjømannskirkens grunnlegger. Johan Cordt Harmens Storjohann (1832–1914).» Foredragsmanus gjengitt fra prøveforelesning til den teologiske doktorgrad ved Oslo Universitet den 1. juni 1984.
 • Kjell Nordstokke: Tjeneste i verdens hverdag. Den norske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, Bergen 1999
 • Jorunn M. Rørvik: Sjømannskirken – norsk kulturformidler og kirke. En beskrivelse og analyse av utforming og bruk av leseværelset i tre ulike norske sjømannskirker.  Universitetet i Oslo
 • «Brobyggerpris til Sjømannskirken», www.sjomannskirken.no [lesedato 05.06.2014]
 • «Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmed havne» i dens første 25 aar 1864–1889. Et festskrift udgivet af foreningens hovedbestyrelse. John Griegs boktrykkeri, Bergen 1889
 • «Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner» i 50 aar 1864–1914. Festskrift utgit av foreningens hovedstyre. John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914
 • Vilhelm Vilhelmsen (red.): Den norske sjømannsmisjon i 75 år 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre ved generalsekretær Vilhelm Vilhelmsen. J. D. Beyer boktrykker, Bergen 1939
Del