Nye arbeidsmetoder på leseværelset

Naar vi erindrer den store overgang fra seilskibstiden med dens særegne præg og den gamle, solide sjømandstype og til den rastløse dampskibstrafik med den mere tilfældige og ustabile flok av unge mænd som kom til at bemande vore skib, forstaar vi straks nødvendigheten av at arbeidet maatte omlægges i mere tidsmæssige former, om det skulde lykkes at vinde og bevare vore sjømænd ikke alene for Gud, men ogsaa for hjem og fædreland. I sin almindelighet kan det kanske siges, at Sjømandsmisjonens virksomhet i vor tid er kommet til at ligge nær op til hvad vi kalder et kristelig ungdomsarbeide. – Mens selve kirken med sine høitidelige gudstjenester oprindelig var det alt beherskende, har gjennem aarene det med denne forbundne læseværelset mere og mere vundet magt. Selv om ogsaa der holdes opbyggelige hverdagsmøter, har man dog fuld frihet til sammenkomster som mere tar sigt paa det humant veiledende. Sjømandsmissionen har i det hele faat mere og mere præg av kjærlig omsorg for de mange unge, som ikke alene er nødt til at savne sin hjemlige kirke og deltagelsen i de forskjellige sammenkomster i hjemlandet, men endog maa være borte fra sine egne hjem med fars og mors vaakne øine. Sjømandsmissionen er derfor ikke alene blit kirkens men hjemmets beskyttende vern om den farende ungdomsflokk. Hertil anvender den alle de midler, som kan forenes med og direkte eller indirekte bidrage til at fremme det som den har sat som sit maal.

I nær forbindelse med dette bør yderligere betones, hvorledes Sjømandsmissionen i sine læse- og skriveværelser byr den hjemløse flok et godt og trygt tilholdssted iland, hvor de uforstyrret av sine mange forførere kan hygge sig paa uskyldig vis som i en hjemlig dagligstue. Der kan de skrive sine brev og læse hjemlandets aviser og bøker og more sig med uskyldig selskapsspill eller lytte til hvad grammofon eller endog radio har at bringe. I prest og assistent eller vaktmester har de oprigtige venner, hvis hjælp de i enhver henseende tør stole paa. Ogsaa i nødstider under arbeidsledighet har de faat erfare dette. Ved festlige sammenkomster og kameratslig samvær vil de under sang og musik, foredrag eller opplæsning og lignende opmuntres til bedre forstaaelse og værdsættelse av de sande og sunde glæder, som gir menneskelivet indhold.Sjømannskirkens generalsekretær Sven Schartum, Den norske sjøfarts historie, 1929
Del