Kilder

Skrevet av Ingrid Myrstad, Historikarverksemda

Kilder

  • Beretning og Regnskap for Aaret 1906–07 vedkommende Foreningen til Evangeligets Forkyndelse for Skandinaviske Sjømænd i fremmede Havne. Utgitt av foreningens hovedstyre. Bergen, J. D. Beyers Bogtrykkeri 1907
  • Bud & Hilsen nr. 1 & 2/1933; nr. 8/1947; nr. 13–14/1948; nr. 13/1972
  • Peder Figenbaum, Elisabeth S. Koren, Tore Nilsen og Per G. Norseng: Fortellinger om kyst-Norge. Verdens fraktemenn. Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år. 2009
  • Elisabeth S. Koren, Tore L. Nilsen: Fortellinger om kyst-Norge. Med saltvann i årene. Oslo 2013
  • Finn Olstad: Vår skjebne i vår hånd. Norsk Sjømannsforbunds historie. Bind I. Pax forlag,Oslo 2006
  • Jürgen Osterhammel og Niels P. Petersson: Globalization. A short history. Princeton 2005
  • Kjell Bertel Nyland: Tolk og tjener. Et bidrag til Sjømannskirkens selvforståelse og brukerforståelse. Sjømannskirken, Bergen 2007
  • «Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner» i 50 aar 1864–1914. Festskrift utgit av foreningens hovedstyre. John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914
  • Vilhelm Vilhelmsen (red.): Den norske sjømannsmisjon i 75 år 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre ved generalsekretær Vilhelm Vilhelmsen. J. D. Beyer boktrykker, Bergen 1939
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk Sjømannsmisjon i hundre år 1864–1964. Sjøfartskultur og misjonstanke. Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen 1964
Del