Kilder

Skrevet av Ingrid Myrstad, Historikarverksemda.

Kilder

  • Virginia Hoel: «En nærliggende Kjærlighedens Pligt» Den norske sjømannsmisjonens virksomhet i Amsterdam og Rotterdam 1876–1922. Bergen 2010
  • Bud & Hilsen nr. 5/1990; nr. 4/1999; nr. 5/2001; nr. 2/2006; nr. 1/2009; nr. 2/2009; nr. 3/2013.
  • Sjømannskirkens årbøker, årsberetninger og årsmeldinger 1865–2013
  • Vilhelm Vilhelmsen (red.): Den norske sjømannsmisjon i 75 år 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre ved generalsekretær Vilhelm Vilhelmsen. J. D. Beyer boktrykker, Bergen 1939
Del