Spleiseprestene

Fra å være en sjelden og stor begivenhet ute på sjømannskirkene ble vielser en hverdagssyssel for mange av sjømannsprestene fra midten av 1990-årene av. Blant vafler og turister sa i alt 1327 par sitt ja i en norsk sjømannskirke i 2009. Det var ny rekord. Selv om Sjømannskirken i begynnelsen stilte seg skeptisk til utviklingen, ble de mange gifteklare etterhvert en uvurderlig ekstrainntekt for organisasjonen. Det ble også et hyggelig innslag i hverdagen på sjømannskirkene.

Sjømannsprestene har siden starten i 1864fungert som Den norske kirkes forlengede arm i utlandet når det kommer til kirkelige handlinger. Dette til tross for at det var først i 1989 at Sjømannskirken fikk det offisielle mandatet som Norsk kirke i utlandet. Sjømannsprestene utførte seremoniene ved dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelser. Alt ble registrert i en kirkebok og en kopi ble sendt til biskopen i Bjørgvin og innført i de offisielle befolkningsregistrene. Lenge var disse rituelle handlingene sjeldne, og reservert de få fastboende nordmennene eller sjøfolkene som oppholdt seg i havnen. Og når det gjaldt vielser, var det hovedsakelig sjøfolk som giftet seg ved sjømannskirkene.

Del