Den store styrkeprøven

Under andre verdenskrig ble Sjømannskirken satt på prøve. Organisasjonens hovedmålgruppe – sjøfolkene – gjennomlevde sin største krise noensinne. Sjømannskirkene utvidet virksomheten sin for å komme dem i møte, og drev omfattende hjelpearbeid, både av praktisk og åndelig art. Driften av Sjømannskirken ble i krigsårene både en økonomisk og administrativ utfordring, ettersom okkupasjonen av Norge førte til at organisasjonen plutselig ble delt i to; Hovedkontoret i Bergen og hjemmeforeningene ytte sammen med sjømannskirkene innenfor det okkuperte Europa ren nødhjelp til norske sjømannsfamilier og nordmenn i tyske fangeleirer. Mens resten av sjømannskirkene ute i verden ble drevet av et midlertidig hovedkontor i London.

Meldingen om Hitlers invasjon av Polen i 1939 nådde Sjømannskirken under feiringen av organisasjonens 75-årsjubileum. En ny verdenskrig var i gang, og norske sjøfolk ble raskt dratt inn konflikten.

I sine dagboknotater skildrer Ingebrigt Dahle, hjelpeprest ved sjømannskirken i London, et besøk i North Shields, hvor han sammen med en gruppe sjøfolk mottok nyheten om krigens første norske ofre:

Guttene hadde satt seg rundt apparatet, omkring 40 mann, og det var stille som ved en preken. Lyset var dempet for at det ikke skulle vises ute. Rommet lå i halvmørke. Da melder hallo-mannen at motorskipet «Rhonda» av Bergen er gått på en mine og har sunket. 22 mann har i 58 timer drevet omkring på en flåte uten mat og vann, før de ble tatt opp nokså forkomne. Om de 17 andre savnes meldinger, og vi forstår jo omtrent hva det betyr når båten er minesprengt så ingen fikk tid til å gå i redningsbåtene.

Det gikk som et underlig støkk gjennom flokken: Det første norske krigens offer.DAGBOKNOTAT 17. SEPTEMBER 1939, DEN MØRKE HORISONT AV INGEBRIGT DAHLE

Da Norge ble invadert av Tyskland var norske sjøfolk spredd på alle hav. Regjeringen rekvirerte umiddelbart alle norske skip utenfor det tyske kontrollområdet, til bruk i tjeneste for de allierte maktene. Statsrederiet Nortraship ble etablert for å holde oversikt over flåten og organisere den daglige driften. Det ble allerede 12. april 1940 innført tvungen arbeidsplikt, og over 30 000 norske sjøfolk var under krigen i aktiv tjeneste for Nortraship. Til sammen omkom 3628 norske sjøfolk som følge av krigshandlinger. 

Del