Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda 

Kilder

 • Leif Brunvand (red.): Hilsen fra sjømannsmisjonens virke i Skottland (In co-operation with the British Council), årganger 1–5, 1940–1945
 • Bud & Hilsen nr. 5/1941; 5/1995
 • Ingebrigt Dahle: «Den mørke horisont. Dagboksblad fra september 1939 til april 1940», Nye Luther Forlag, Oslo 1990
 • L. Frivold (Red.): Vår arv. Streif fra norsk kirke- og kulturhistorie i London. Den norske Sjømannsmisjons Forlag, Bergen 1967
 • Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 1939-1945. Sjømann. Lang vakt. Bind 3. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo 1995
 • Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler. Krig, hjemkomst, oppgjør. Bind 4. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo 1997
 • J. Ursin: I Brennpunktet. Den norske Sjømannsmisjon i krigsårene 1940-1945. Den norske Sjømannsmisjons Forlag, Bergen 1947
 • C. Vogt-Svendsen: Med Guds Ord i Fiendeland. Bergen 1948
 • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år, 1864–1964. Den norske sjømannsmisjons forlag 1964
 • Sjøfart i krig, www.arkivverket.no, [lesedato 20.8.2013]
 • Årsberetning for Den norske sjømannskirken i New York, 1944
Del