Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda.

Kilder

 • Bjørn Hanson m.fl.: Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Den norske Sjømannsmisjons Forlag, 1989
 • Bud & Hilsen nr. 12/1982; nr. 3/1983; nr. 10/1983; nr. 5/1986; nr. 5/1994; nr. 3/1995; nr. 10/1995
 • E-post fra Nora Blaasvær 28.1.2014
 • Kristin Fjelde Tjelle: «Misjonskvinneforeningsbevegelsen i Norge», Norsk tidsskrift for misjon, nr. 3/1999
 • «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889».  John Griegs Bogtrykkeri, Bergen 1889
 • «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havner i 50 år 1864-1914». A/S John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1914
 • «Første kvinnelige sjømannsprest i verden», Aftenposten 9. august 1986
 • «Sjømannskirken skriver historie», Aftenposten 15. august 1990
 • Roald Kverndal: «Sjømannskirkens grunnlegger Johan Cordt Harmens Storjohann (1832–1914)», Gjengitt fra forfatterens prøveforelesning til den teologiske  doktorgrad ved Oslo Universitet 1. juni 1984 under tittelen «Storjohann som sjömannsprest: Med særlig henblikk på hans bidrag til en maritim pastoralteologi.»
 • Marie Michelet: Minner og Tidsbilleder, Dreyers Forlag, Oslo 1946
 • Sjømannskirkens årbok 1994–2002
Del