Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

 • Ørnulf Borthen: «Sjømannskirken eller horehuset?», kronikk i VG 24.3.1966
 • Ørnulf Borthen: «Skipperen eller førstereisgutten?», kronikk i VG 25.4.1966
 • Bud & Hilsen nr. 9/1966: nr. 1/2006
 • John O. Egeland: Vi skal videre. Norsk skipsfart etter den annen verdenskrig. Perioden 1945–1970. Aschehoug 1971
 • Peder Figenbaum, Elisabeth S. Koren, Tore Nilsen og Per G. Norseng: Fortellinger om kyst-Norge. Verdens fraktemenn. Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år. 2009
 • Petter Erik Innvik og Kjell Bjarne Dahl: Fra Tramp til Offshore. Nordmørske sjøfolk forteller, 1945–2000. Kristiansunds skipperforening 2012
 • Leo Hersson: Sjømann hvorhen? Norsk skipsfart på terskelen til en ny tid. Cappelen 1966
 • Elisabeth Solvang Koren: «Etterkrigstidens sjømannsliv» i Tor Ola Svennevig m. fl.: Norske sjømannstatoveringer. 2013
 • Elisabeth S. Koren, Tore L. Nilsen: Fortellinger om kyst-Norge. Med saltvann i årene. Oslo 2013
 • Elisabeth Lønnå: Sjøens kvinner ute og hjemme. Scandinavian Academic Press 2010  
 • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969
 • Lasse Trædal: Norske sjøfolk forteller. Sjømannsopplevelser fra 1950 til våre dager. Spartacus forlag 2013
 • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år, 1864–1964. Den norske sjømannsmisjons forlag 1964
Del