Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

 • Bud & Hilsen nr. 11–12/1976; nr. 1/1982; nr. 5/1982; nr. 6/1982
 • Bjørn Johanson m. fl.: Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Den norske Sjømannsmisjons Forlag 1989
 • Kjell Nordstokke: Tjeneste i verdens hverdag, Den norske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, Bergen 1999
 • John O. Egeland: Vi skal videre. Norsk skipsfart etter den annen verdenskrig. Perioden 1945–1979. Aschehoug 1971
 • Gisle Hollekim: «Den norske Sjømannsmisjon: Utflagging av flåten krever omstilling» Aftenposten morgen, 27.6.1986
 • Petter Erik Innvik og Kjell Bjarne Dahl: Fra Tramp til Offshore. Nordmørske sjøfolk forteller, 1945–2000. Kristiansunds skipperforening 2012
 • Elisabeth Solvang Koren: «Etterkrigstidens sjømannsliv» i Tor Ola Svennevig m. fl.: Norske sjømannstatoveringer. 2013
 • Silje Vatne Pettersen: «Utvandring fra Norge 1971–2011», Rapport 30/2013, Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no [lesedato 21.11.2013]
 • Kilder om sjøfolk ved Statsarkivet i Bergen, www.arkivverket.no [lesedato 20.1.2014]  
 • Helge Petterson: «Den norske Sjømannsmisjon/norsk kirke i utlandet – bakgrunnen, historien og arven.», Oppgave i forbindelse med VPA, 2003
 • Jan H. Heitmann og Per Selle: Frivilige organisasjoner. Fornyelse, vekst og utvikling. Høyskoleforlaget 1999
Del