Mobilisering for sjøfolkene

Hva skulle Sjømannskirken så gjøre for å opprettholde kontakten med sjøfolkene i samme grad som tidligere? Dette spørsmålet preget organisasjonens virksomhet fra slutten av 1960-årene. Svaret ble et endret betjeningsmønster med hovedvekt på aktiv oppsøkende virksomhet. Før det første ble det i enda større grad enn tidligere satset på skipsbesøk. Sjømannsprestene fikk samtidig et større utvidet geografisk ansvarsområde, og måtte sette seg i bilen og kjøre lange avstander for å nå norske skip i de avsidesliggende havnene.

Allerede i 1962 var sjømannskirken i San Francisco den første til å skaffe seg kirkebuss for å bringe norske sjøfolk til og fra kirken. Å stå klar med kirkebussen på havna når skipene kom inn, viste seg å være et virkningsfullt tiltak for å få sjøfolkene med seg en tur på kjerka. I 1970 kunne over 20 av sjømannskirkene tilby en slik hente- og bringetjeneste.

I tillegg startet Sjømannskirken opp ny virksomhet i en rekke tankhavner, som Europoort nær Rotterdam i 1964, San Fernando på Trinidad i 1965 og i Dubai i 1973 der majoriteten av den norske tankflåten trafikkerte. En nyvinning ble også reisetjeneste i Japan i 1966, der sjømannspresten og assistenten lå på veiene hver dag for å nå ut til de norske skipene. Også opprettelsen av virksomhet på Moji i 1968 var et rent tiltak for å nå ut til sjøfolkene. 

Informasjonsarbeid basert på blant annet radio- og lydbåndtjeneste fikk også økt betydning i Sjømannskirkens virksomhet, og ble spesielt rettet mot skip som aldri var innom sjømannskirkehavner. I 1971 ble det igangsatt daglige sendinger med kristen sang og musikk, andakter, intervjuer og siste nytt fra Sjømannskirken. Hver søndag ble det sendt gudstjeneste fra en sjømannskirke. Informasjonsarbeidet kom utgjorde etterhvert en så betydelig del av organisasjonens virksomhet, at det i 1976 ble opprettet en egen informasjonsavdeling.

I første omgang viste Sjømannskirkens nye tiltak resultater. Til tross for en generell nedgang i skipsanløp i de fleste havner, kunne sjømannskirkene samlet sett fremdeles vise til gode besøkstall på over 800 000 besøkende i 1969.

Del