Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

 • Bud & Hilsen nr. 1/1979; 1/1982; nr. 10/1982; nr. 2/1988; nr. 3/2001
 • Bjørn Johanson m. fl.: Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Den norske Sjømannsmisjons Forlag, 1989
 • Torbjørn Kindingstad og Fredrik Hageman (red.): Norges oljehistorie. Wigestrand Forlag AS, Stavanger 2002
 • Stig Kvendseth: «Oljepresten sett fra arbeidsgivernes side», i Stig Moe (red.): Kirken på arbeidsplassen. Den norske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, Bergen 1995
 • Hanne Müller: «Klondikets energi – oljearbeid i sivilisasjonsprosjektet Ekofisk», Norsk Oljemuseums årbok 2005
 • Marie Smith-Solbakken: Oljearbeiderkulturen: historier om cowboyer og rebeller. Historisk institutt, HF-fakultetet, NTNU 1997
 • St. Meld. nr. 49 (1992–1993), «Uten grenser, om kirkelig betjening av nordmenn i utlandet»
 • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1982–1984; 1983–1993; 1994–2002
 • Årsmeldinger for Nordsjøpresttjenesten 2003–2012
 • Else Brudevoll: «Sjømannsmisjonen utvider i Nordsjøen», Aftenposten 27.12.1985
 • Alf B. Godager: «Prest mellom himmel og hav», Aftenposten Amag 12.8.1989
 • Rune Valderhaug: «Kvinnelig oljeprest», Bergens Tidende 27.6.1994
 • «Prester med menighet offshore», Bergens Tidende 12.9.2011
 • «Nordsjø-prester i 30 år», Vårt land 28.8.2012
 • Rune Johansen: «Prestene invaderer Nordsjøen», www.offshore.no, publisert 17.12.2001 [lesedato 15.10.2013]
 • Fakta 2013, norsk petroleumsverksemd, www.ndp.no, [lesedato 22.10.2013]
Del