Kompetanse og beredskap

Etter Alexander Kielland-ulykken i 1980 der 123 mennesker mistet livet, ble beredskap og krisehåndtering på plattformene satt på dagsorden hos de ulike operatørselskapene. Også nordsjøprestene fikk en viktig rolle i dette arbeidet, der spesielt sjømannsprest Terje Bjerkholt tok initiativet til utviklingen av et kirkelig beredskapsarbeid innen sorg- og krisehåndtering. Nordsjøprestenes beredskap gikk ut på å skulle vise omsorg både i hverdagskriser og ved ulykker og død.

Sommeren 1991 omkom et mannskap fra Helikopter Service på Ekofisk-senteret. Tre personer mistet livet. Ekofisk-presten var hjemme på Sørlandet da ulykken skjedde. Han kunne besøke familien til den ene piloten straks – og ble neste dag hentet ut til Ekofisk for å lede minnestund hvor kollegaer og arbeidskamerater, sammen med redningsmannskapene, kunne gi uttrykk for sin deltagelse. Dermed fikk man samlet alle involverte på arbeidsplassen – mens de var på plattformen – og de kunne få delta i minnestunden mens opplevelsen var fersk. Den måten som presten ledet minnestunden på blir av de involverte sterkt berømmet. Også den broen presten representerte mellom hjem og arbeidssted blir trukket fram.

«OLJEPRESTEN SETT FRA ARBEIDSGIVERNES SIDE» AV STIG KVENDSETH I KIRKEN PÅ ARBEIDSPLASSEN, 1995

Nordsjøprestene ble i økende grad anerkjent som fagpersoner i offshoremiljøet, og utviklet foredrags- og kursvirksomhet rettet både mot oljeselskapene og de enkelte arbeiderne. Kurset «Pårørende – Informasjon – Omsorg» (PIO) som ble startet av nordsjøprestene Kjell Jensen og Terje Bjerkholt i 1990, gav innføring i hvordan en bedriftsledelse burde møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon. Kurset har siden den gang blitt mye brukt av ulike selskaper og organisasjoner. Andre kurstemaer har vært bedriftsetisk ledelse, stressmestring og kommunikasjon, konflikthåndtering, emosjonell førstehjelp og familie og samliv. I 1990-årene ble det også for første gang etablert beredskapskontrakter direkte mellom de enkelte operatørselskapene og Sjømannskirken.

Etter hvert som det ble ansatt flere nordsjøprester og arbeidsoppgavene ble større, ble også erfaringsoverføring og kompetansebygging innad i prestetjenesten stadig viktigere. Men med flere ansvarsområder gikk en mot større spesialisering for de ulike prestene innen familiearbeid, sorg- og krisehåndtering.  

Del