Lett tilgjengelig, men enkel å unngå

Vi er Nordsjøprester fordi Gud er glad i menneskene som jobber der ute også. Det ønsker vi å vise, samtidig som vi erkjenner at oljeinstallasjonene i Nordsjøen ikke er arbeidsstedet med de store ord.

NORDSJØPRESTER TERJE BJERKHOLT OG TRYGVE HESTNESS, BUD & HILSEN NR. 1/1985

Nordsjøprestene var fra starten av opptatt av å være til stede på arbeidernes premisser. Tanken var at kontakten med presten skulle føles naturlig, det skulle ikke påtvinges. Oljeplattformenes store aktivitet og høye arbeidstempo satte også sine naturlige begrensninger for prestetjenesten uforming. Miljøet på plattformene skapte i det hele rom for kontakt gjennom personlige samtaler i langt større grad enn gjennom tradisjonelle gudstjenester og møtevirksomhet.

Tjenesten ble derfor fra første stund formet som et lavterskeltilbud, hvor både det åndelige, men også det psyko-sosiale miljøet ble et viktig arbeidsområde. Mellommenneskelige spørsmål fikk stå i sentrum, og relasjonene ble skapt i dagligstuen, ved matbordet, på lugaren, kontrollrommet, verkstedet eller sykestuen. Prestene skulle yte omsorg og hjelp under sykdom, i livskriser og i problemfylte arbeids-, familie- og kollegarelasjoner.

Ettersom mange av oljearbeiderne opplevde overgangen mellom arbeidsperioden og ukene hjemme som en stor utfordring, ble det klart at prestene fikk en viktig oppgave med også å følge opp de som trengte det hjemme på land, gjennom samtaler og besøk.

Del