På nye veier

Sjømannskirkens besøk på Statfjordfeltet i 1978 var et uttrykk for nye tider. Rasjonalisering, internasjonal skipsfartskrise og omstrukturering i norsk skipsfart hadde i 1970-årene skapt store utfordringer for Sjømannskirken, som til da hadde bygd organisasjonen rundt handelsflåten. Da sjøfolkene som tidligere hadde vært en av landets største brukersgrupper nærmest forsvant, mistet også Sjømannskirken sitt eksistensgrunnlag. Besøkene på sjømannskirkene verden over gikk betydelig tilbake, og ledet organisasjonen inn i en omfattende omstillingsprosess. Sjømannskirken måtte se seg om etter nye arbeidsområder og brukergrupper.

Krisen i norsk skipsfart sammenfalt imidlertid med begynnelsen på det norske oljeeventyret. Oppdagelsen av Ekofiskfeltet i 1969 var det første store funnet av olje- og gassforekomster i Nordsjøen. For Sjømannskirken betød utviklingen og ekspansjonen av norsk petroleumsvirksomhet nye muligheter.

Samtidig ble offshorearbeid en måte for organisasjonen å holde kontakten med de mange sjøfolkene som hadde mistet jobben eller gått frivillig i land, og som hadde funnet et alternativt arbeidsmarked i oljebransjen. Før var de norske utearbeiderne sjøfolk, nå var de oljefolk. Slik sett var Nordsjøtjenesten en naturlig fortsettelse på Sjømannskirkens tidligere virksomhet. Organisasjonen fulgte de norske utearbeiderne der de befant seg.

Del