Fokus på sosialsaker og diakonale tjenester

Mens sjømannskirkene i Syden i stor grad rettet arbeidet sitt mot eldre norske langtidsturister i vintersesongen i begynnelsen, differensierte og endret sjømannskirkene tilbudet etterhvert som nye grupper kom til. Blant annet ble det en økt pågang fra stadig flere barnefamilier og ungdommer. Etablering av tette samarbeid med reiseoperatører, forsikringsselskaper og konsulat gjorde pågangen på sjømannskirkenes beredskapstjeneste stor i disse områdene. Arbeidet på endel av sjømannskirkene i Syden ble snart preget av store sesongforskjeller, der de eldre langtidsturistene dominerte om vinteren og sommeren dreide seg om sosialsaker blant barnefamilier og giftemål. 

Et eksempel på et konkret tiltak fra Sjømannskirkens side for å imøtekomme nordmennene i Syden og deres behov, er Familieveiviseren som ble igangsatt i 2007.  Tiltaket var rettet mot norske familier på Costa Blanca. Prosjektet var et samarbeid mellom sjømannskirkene i området, Blå Kors og det spanske hjelpeapparatet, og mottok økonomisk støtte fra norske myndigheter. Familieveiviseren var et tilsvar på økningen i antallet sosialsaker i Spania der norske familier var involvert, og formålet var både å forebygge og hjelpe ved samlivskriser, vold i hjemmet og omsorgssvikt. Et annet nytt tiltak som ble initiert i 2012 var nattevandringsprosjektene rettet mot ungdommer som kommer til Syden i sommermånedene for å feste. 

Sjømannskirkene i Syden har endret forholdet nordmenn flest har til Sjømannskirken. Med hundretusenvis av besøkende hvert år blir Sjømannskirken stadig introdusert for nye generasjoner av nordmenn. Om det er møtet med en nattevandrer i Ayia Napa, eller en sjømannsprest i et bryllup på Gran Canaria, er det liten tvil om at arbeidet Sjømannskirken gjør i Syden er blitt viktig for mange nordmenn.  

Sjømannskirken fikk også et nytt satsingsområdet på denne tiden, les mer om hvordan studentpresttjenesten ble integrert i organisasjonen.

Del