Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 6/1991; nr. 12/1991; nr. 1/2010; nr. 3/2010; nr. 5/2010
  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • Frøy Lode Wiig (red.): Charter – 50 år til Syden. Vega forlag. 2009
  • Velferd og migrasjon. Hvor mange med norsk bakgrunn bor i utlandet, www.regjeringen.no [lesedato 13.05.2014]
  • Karl L. Kleve: «Charterturen», www.digitaltfortalt.no [lesedate 13.05.2014]
  • Turisme i Spania, www.snl.no [lesedato 13.05.2014]

Del