Nærmere med nye hjelpemidler

Store avstander gjorde det vanskelig for studentprestene å holde jevnlig kontakt med «studentmenighetene» sine. Fra midten av 1990-årene ble e-post et stadig viktigere verktøy for prestene, og sammen med bærbare datamaskiner med modem og mobiltelefoner minket avstanden mellom prest og student betraktelig.

Fra 2000-årene ble også Facebook et viktig hjelpemiddel, der studenter og prester enkelt kunne kommunisere med hverandre. For Sjømannskirkens studentprester ble sosiale media et nyttig redskap både for å informere om møtesteder og arrangementer. Dessuten opplevde de at studentene hadde en lavere terskel for å ta kontakt på det sosiale nettstedet.

Del