Stadig flere utenlandsstudenter

Mens i underkant av 20 000 nordmenn studerte i utlandet i 2000, hadde antallet norske utenlandsstudenter steget opp mot 24 000 i 2013. I det første tiåret av 2000-tallet var også Norge blant de landene i OECD-området som hadde høyest andel av sin studentmasse i utlandet. De norske utenlandsstudentene var også spredt over et langt større geografisk område enn tidligere.

For å kunne være til stede for de rundt 20 000 studentene verden over, ble det i 2001 ansatt en fjerde studentprest. I tillegg til de to studentprestene i Europa og i USA og Canada (som også hadde fått ansvaret for Mexico), fikk norske utenlandsstudenter i Australia og New Zealand dermed samme tilbud. I 2005 ble en femte studentprest med ansvar for Storbritannia og Irland ansatt.

I 2014 har Sjømannskirken fremdeles fem studentprester, og gjennom over 30 år har studentpresttenesten blitt utviklet til et solid velferds- og beredskapstilbud for unge nordmenn med utferdstrang.

Selv om Sjømannskirken helt siden etableringen i 1864 har hatt et nært forhold til Den norske kirke, representerte overtakelsen av studentpresttjenesten det første konkrete oppdraget organisasjonen hadde som Norsk kirke i utlandet. Les mer om hvordan Sjømannskirken få år etter fikk formelt mandat som Norsk kirke i utlandet.

Del