I medvind

De første tjue årene etter at Sjømannskirken offisielt ble Norsk kirke i utlandet i 1989 hadde organisasjonen i gjennomsnittet rundt 30 norske sjømannskirker verden over, i tillegg til nordsjøprester, studentprester og de ambulerende sjømannsprestene på hvert kontinent. Og spesielt for denne perioden var at Sjømannskirken knyttet tett kontakt til norsk næringsliv og norsk utenrikstjeneste gjennom et utvidet kirkelig beredskapsarbeid.

Siden begynnelsen av 1990-årene har det vært en stigning i etterspørselen av Sjømannskirkens tjenester. Mens det i midten av 1990-årene var omkring 500 000 mennesker som årlig hadde kontakt med sjømannskirken enten ved besøk på en sjømannskirke eller via Sjømannskirkens oppsøkende arbeid,  steg tallet til rundt 600 000 i begynnelsen av 2000-årene, over 900 000 i 2011. Aldri før hadde så mange mennesker vært i kontakt med Sjømannskirken.

Del