En dagsaktuell kirke

For Sjømannskirken ble det en stadig utfordring å holde nettkirken oppdatert og aktuell både når det gjaldt teknologi, design og innhold. I midten av 2000-årene ble det et betydelig etterslep når det gjaldt vedlikehold og videreutvikling av nettstedet. Trolig var dette en del av forklaringen på at besøkstallene i Nettkirken gikk nedover til under 40 000 besøk i 2007.

De nedadgående tendensene gjorde det nødvendig med en diskusjon rundt Nettkirkens fremtid. Det ble klart at om Nettkirken skulle følge med i internettutviklingen og fremdeles fremstå som et reelt og attraktivt tilbud for folk, måtte det tilføres nye ressurser. Resultatet ble at Sjømannskirkens hovedstyre gikk inn for en videre satsing, som ledd i Sjømannskirkens strategiske målsetting om å være en dagsaktuell organisasjon som møtte nordmenn der de var.

I 2009, etter ti år i drift, gjennomgikk Nettkirken så en betydelig oppussing og ble relansert med både nytt design, nye funksjoner og en oppdatering av de eksisterende tilbudene – fremdeles som et samarbeid med Den norske kirke. Relanseringen av Nettkirken ble en storslagen og høytidelig åpning, foretatt av kirkeminister Trond Giske som tente lys for Nettkirken. I forbindelse med nyåpningen ble også kirkestaben styrket fra én til tre nettprester. I det nye designet ble det lagt opp til at de besøkende skulle ha følelsen av å befinne seg i et tradisjonelt kirkerom ispedd mer moderne elementer som chat-funksjon for enkelt å kunne kommunisere med prestene.

Fra 2009 til 2012 steg besøkstallet ved Nettkirken fra like over 50 000 til over 100 000. Antallet henvendelser via chat og e-post økte også. Økningen hadde trolig bakgrunn i Nettkirkens oppussing og økt satsing på markedsføring av tilbudet, men henger også sammen med at stadig flere nordmenn tok i bruk internett på jevnlig basis i denne perioden. Det var en livskraftig Nettkirke som i februar 2014 kunne se tilbake på 15 år på nett.

Sjømannskirkens nettsatsing rundt tusenårsskiftet skriver seg inn som en del av organisasjonens ekspansjon innenfor nye virksomhetsområder i perioden. Les mer om hvordan Sjømannskirken i samme periode formaliserte samarbeidet sitt med Utenriksdepartementet, og fikk en viktig rolle innen krisepsykiatrisk beredskap for nordmenn i utlandet.

Del