Global konfirmantundervisning

I tillegg til det generelle arbeidet for barn og unge ble konfirmanter et viktig satsingsområde for Nettkirken. Tidlig på 2000-tallet ble det utviklet et eget tilbud for konfirmanter i utlandet som ikke hadde mulighet til å delta i konfirmantundervisningen ved en av de norske sjømannskirkene. Den nettbaserte konfirmantundervisningen ble bygget opp rundt en rekke leksjoner om den kristne tro og om det å være menneske, der nettkonfirmanten besvarte oppgaver knyttet til de ulike temaene som ble fulgt opp av egne nettlærere. I løpet av 2012 ble 130 norske nettkonfirmanter konfirmert i utlandet. I denne perioden ble Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg også tilgjengeliggjort for menighetene i Den norske kirke, og 200 konfirmanter valgte nettilbudet hjemme i Norge i 2012. Nettkonfirmanttilbudet ble et eksempel på hvilke nye muligheter Nettkirken representerte i form av kirkelig betjening av nordmenn verden over.

Del