Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 1/1999; nr. 1/2009; nr. 4/2013
  • Sjømannskirkens årbok 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • Norsk mediebarometer 2012, www.ssb.no, [lesedato 27.11.2013]
  • Svein Sjøberg: «Nordmenn elsker IKT!», www.forskning.no, [lesedato 27.11.2013]
Del