Kirken som aldri stenger

Sjømannskirken har lang tradisjon for å ta i bruk ny kommunikasjonsteknologi for å nå ut til brukerne sine. Fra siste nytt av laterna magica på 1800-tallet – datidens lysbildefremviserne – via radiosendinger, fargefotos og andaktskassetter i etterkrigstiden. Nye kanaler og ny teknologi ble stadig tatt i bruk. Men den største endringen på det området, som virkelig gjorde Sjømannskirkens rekkevidde global, var åpningen av en helt spesiell sjømannskirke rundt årtusenskiftet. Den mest utradisjonelle sjømannskirken i Sjømannskirkens historie ble åpnet 1. februar 1999, med adresse www.nettkirken.no. Utgangspunktet var et ønske om å nå ut til enda flere mennesker, og den eksplosive økningen i bruken av internett både i Norge og resten av verden fra midten av 1990-årene, åpnet opp for nye muligheter.

Nettkirken var et samarbeid mellom Sjømannskirken og Den norske kirke, og målgruppen var ambisiøst nok alle nordmenn med tilgang til internett. Økonomisk fikk prosjektet støtte fra ulike hold, men en av de viktigste bidragsyterne var Den internasjonale transportarbeiderkonføderasjonen (ITF), som bevilget over en million kroner til realiseringen av nettstedet. De så verdien av å ha en døgnåpen kirke tilgjengelig for arbeiderne sine, uansett hvor i verden de befant seg på jobb.

Tanken bak Nettkirken var å være til stede på brukernes premisser. Det var opp til hver enkelt å besøke siden, og en kunne gå ut kirkedørene igjen akkurat når en selv ønsket det – med et enkelt tastetrykk. Spesielt skulle nettkirken være et tilbud for mennesker som av en eller annen grunn ikke kunne, våget eller ønsket å komme til en vanlig, tradisjonell kirke. Det skulle med andre ord være et supplement til de allerede eksisterende kirketilbudene.

Samtidig som nettkirken ble skapt ut i fra de nye mulighetene internett bød på, ble prosjektet også delvis til på bakgrunn av frykten for hva dette nye mediet ville føre med seg. Spørsmålet en stilte seg var om kirkens budskap og kristne verdier ville bli utkonkurrert og usynliggjort i den nye informasjonsjungelen. For å være konkurransedyktige i fremtidens teknologiske samfunn gjaldt det å henge med. Sjømannskirken måtte være tilgjengelig som aldri før.

Del