Et verdensomspennende støtteapparat

Sjømannskirken opplevde gjennom 2000-årene økt etterspørsel etter bistand og oppfølging ved kriser og ulykker. I tillegg til egne beredskapsplaner, samarbeid med Europeiske Reiseforsikring og Utenriksdepartementet, hadde Sjømannskirken per 2013 over 190 direkte beredskapsavtaler med norske bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

At Sjømannskirken, og ikke en annen organisasjon med livssynsnøytralt ståsted, har fått en så viktig rolle i både offentlig beredskapsarbeid og hos ulike bedrifter og organisasjoner har vært gjenstand for diskusjon. Sjømannskirkens svar på dette har vært at ved ulykker og i krisesituasjoner så opptrer organisasjonens medarbeidere først og fremst som medmennesker og sorgarbeidere og ikke som evangelister. Organisasjonen forklarer også etterspørselen etter deres bistand, ut i fra deres kunnskap og handlekraft i møte med mennesker i svært belastede situasjoner. På grunn av Sjømannskirkens tilstedeværelse i så mange land verden over, blir organisasjonen også stadig involvert i hendelser som de kan høste erfaringer fra.

Del