Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

 • Bud & Hilsen nr. 10–11/1975; nr. 12/1995; nr. 3/2001; nr. 1/2005; nr. 4/2005; nr. 2/2013
 • E-post fra Petter Skants, Ledere for Beredskapsseksjonen ved Sjømannskirken, 19.11.2013
 • «Sammen om trygghet i 10 år», www.if.no, [lesedato 7.11.2013]
 • Sjømannskirkens beredskapsbrosjyre, www.sjomannskirken.no, [lesedato 7.11.2013]
 • «Sjømannskirkens beredskap», Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, desember 2004
 • «UD-sjefene sa nei til all hjelp», Aftenposten 22.4.2005
 • «Sjømannskirken kritiserer UD», Aftenposten 25.6.2005
 • «Takk for at vi lever», VG 25.6.1975
 • «De omkomne til Fornebu», VG 4.7.1975
 • «UD og Sjømannskirken – sammen om felles oppgaver», tale av Utenriksminister Jan Petersen under Sjømannskirkens generalforsamling i Bergen 25. juni 2005, Utenriksdepartementet, www.regjeringen.no, [lesedato 5.11.2013]
 • Samarbeidsavtale mellom Utenriksdepartementet og Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, Oslo 9. juni 2009, www.sjømannskirken.no, [lesedato 31.10.2013]
 • Om fornyelsen av samarbeidsavtalen med Utenriksdepartementet, www.regjeringen.no, [lesedato 31.10.2013]
 • St. meld. nr. 37 (2004–2005), «Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering»
 • Stein Vangen: «Åpent kirkerom», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nr. 1, 2007, side 63-64
 • «Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering», Utenriksdepartementet 2013, www.regjeringen.no, [lesedato 4.11.2013]
 • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002
 • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del