Kilder

Skrevet av Ingrid Myrstad, Historikarverksemda


Kilder

 • Bud & Hilsen nr. 11/1989; nr. 7/1991; nr. 9/1991; nr. 2/2001; nr. 5/2003; nr. 3/2007; nr. 4/2010; nr. 2/2014
 • Bjørn Johanson: «Hjemmearbeidet» i Bjørn Johanson m.fl.: Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Organisasjonens profil og preg – artikkelsamling ved flere bidragsytere. Bergen 1989
 • Jan H. Heitmann og Per Selle: Frivillige organisasjoner. Fornyelse, vekst og utvikling. Kristiansand 1999
 • Maja Osberg: «Kjære foreningsmedlem! Gratulerer med 125-års jubileet» i Bjørn Johanson m.fl.: Kirke i verdens hverdag. Den norske Sjømannsmisjon 1864–1989. Organisasjonens profil og preg – artikkelsamling ved flere bidragsytere. Bergen 1989
 • Martin Eikeland: «Sjømannskirken blir internett-misjon», Vårt Land, 22.06.2012
 • http://www.vl.no/troogkirke/sjomannskirken-blir-internett-misjon/ 
 • [lest 04.12.2013]
 • Jan H. Heitmann: De vellykkede organisasjoner, 2010
 • Sjømannskirkens årbøker, 1985–1988; 1991–1993.
 • Saksframlegg til Den norsk sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandets 54. ordinære representantskapsmøte, 2003.
 • Saksframlegg til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandets 54. generalforsamling, 2011; 55. generalforsamling, 2012
Del