Rustet for framtiden?

Da Sjømannskirken gikk inn i jubileumsåret 2014 stod organisasjonen midt i en omfattende, indre omstillingsprosess. Med et oppdatert organisasjonsdemokrati og en helt ny medlemskapsordning gikk Sjømannskirken de nye frivillige og fremtiden i møte.

Sjømannskirkens økonomiske og demokratiske grunnlag bestod helt fra starten av frivillige hjemme i Norge som jobbet for å realiserte arbeidet ute ved sjømannskirkene. Det tradisjonelle hjemmearbeidet var organisasjonens bærebjelke helt fram til slutten av 1900-tallet, da det frivillige engasjementet for Sjømannskirken i Norge skrumpet inn. Inntektstapet som fulgte var en utfordring, men i kjølvannet fulgte et demokratisk problem som truet Sjømannskirken som en frivillig, medlemsbasert organisasjon. Spørsmålet var, hvem skulle bli Sjømannskirkens nye støttespillere og hvordan skulle en sikre deres deltakelse i organisasjonen?

Del