Ungdomsklubb

Et møtested på skolen hver onsdag

Ungdomsklubben er et koselig sted å henge og være sammen for ungdomsskolen og videregående.

Det selges mat og drikke.

Følg med i programmet her for hva som skjer. Beskjeder vil også bli gitt på klubben og på skolen.

Har du spørsmål, ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider på Sjømannskirken Eli Kolstad: eko@sjomannskirken.no

Til foreldre/foresatte til ungdommer som deltar på Ungdomsklubben på DNSR.

Takk for at dere sender ungdommene deres til ungdomsklubben. De er en flott gjeng! Vi ønsker at Ungdomsklubben skal være en trygg og god plass for ungdommene å være. Ungdommene skal få komme og være en aktiv del av et sosialt felleskap der det skal være plass til alle. Vi satser på matservering hver gang, og diverse utflukter. Det opprettes en facebookgruppe der ungdommene selv kan følge med på det som skjer. Vi utarbeidet noen retningslinjer og regler som gjelder når ungdommene er på klubben.

Vi er ansvarlige for ungdommene når de er på skolens område. Hvis de velger å forlate området, er dette på eget ansvar. Vi ber særlig om at foresatte gjør klare avtaler med ungdommene når det gjelder henting etter at ungdomsklubben er ferdig og om de får gå ned til Quesada. Vi har ikke mulighet til å låse porten, da vi ikke har mulighet til å følge med når noen vil inn igjen. Vi ønsker at ungdommene blir på skoleområdet, men kan likevel ikke nekte ungdommene å forlate området.
Det er ikke tillat med noen form for rusmidler. Hvis dette blir oppdaget, vil foresatte kontaktetes.
Når vi drar på utflukt, er DNSR utgangspunktet for turen. Om ikke annet er avtalt med en av voksenlederne må ungdommene leveres og hentes på DNSR. På utflukter er det viktig at ungdommene forholder seg til de beskjeder de får av lederne.
Det utvises nulltoleranse for mobbing.
For øvrig gjelder skolens ordensreglement når vi deltar på et arrangement i tilknytning til DNSR. Vi minner spesielt om forbudet mot bruk av rullende gjenstander. Skolens forsikring vil ikke være gyldig om det skjer ulykker i tilfeller der sykler, rulleskøyter, ClassyWalk el. blir brukt.
Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål.
Mvh
Eli Kolstad
Barne– og ungdomsarbeider
eko@sjomannskirken.no

Christer Knapskog Flagtvedt
christer.knapskog.flagtvedt@dnsr.no

Del