Åpen time om Bibelen

Velkommen til Åpen time om Bibelen hver torsdag etter Brunch'en fra 4. oktober til 8. november.

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-10-04 14:00", "endDate": "2018-11-08 15:00", "days": [  "4" ], "exceptDates": [], "recurUntil": "2018-11-08"}
daily /weeklytorsdager, hver uke1kl 14:00 - 15:00

Hver torsdag fra 4. okt.- 8. nov. er det Åpen time om Bibelen.

Denne høsten fortsetter oppdagelsesferden i Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Dag Magnus H Havgar går videre i gjennomgangen av temaer og innhold i de ulike skriftene.
Ha gjerne med egen Bibel.

Det serveres Brunch fra kl 13 de torsdagene det er Åpen time om Bibelen.