Åpen time om Bibelen

Velkommen til Åpen time om Bibelen hver torsdag i februar og mars (unntatt 8. mars)

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-02-01 14:00", "endDate": "2018-02-01 15:00", "days": [  "4" ], "exceptDates": [  "2018-03-08" ], "recurUntil": "2018-03-15"}
daily /weeklytorsdager, hver uke1kl 14:00 - 15:00

Hver torsdag i februar og mars (unntatt 8. mars) er det Åpen time om Bibelen.

Denne våren fortsetter oppdagelsesferden i Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Dag Magnus H Havgar går videre i gjennomgangen av temaer og innhold i de ulike skriftene.
Ha gjerne med egen Bibel.

Det serveres Brunch fra kl 13 de torsdagene det er Åpen time om Bibelen.