Arbeidsgruppe våren 2018

Onsdager kl 10.30 - 14
Velkommen!

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-01-17 10:30", "endDate": "2018-01-17 14:00", "days": [  "3" ], "recurUntil": "2018-05-30"}
daily /weeklyonsdager, hver uke1kl 10:30 - 14:00

Kirkens arbeidsgruppe samles hver onsdag og lager produkter som selges på Julemarkedet, Julelotteriet og Påskebasaren. Inntektene arbeidsgruppen bidrar med, er en bærebjelke i Sjømannskirkens lokale inntjening.

Her er både kvinner og menn velkommen, og det drives med håndarbeid og treskjæring.

Gruppen avslutter samlingene med felles lunsj kl 14:00 og et ord for dagen.

Har du spørsmål, ta kontakt med Astrid Vikanes +34 693 812 161 eller
Elsa Sandberg +34 966 716 864