Kvinnenes Internasjonale Bønnedag

Fredag 2.mars kl 18.

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-03-02 18:00", "endDate": "2018-03-02 19:00", "days": [  "5" ]}
02.03.2018 kl 18:00

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag markeres første fredag i mars hvert år.

Vi samles i kirkerommet kl 18. Etter samlingen blir det enkel servering i leseværelset. 

Kvinnens internasjonale bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene.

I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike kulturer og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn. På den internasjonale bønnedagen ønsker kvinner verden over å stadfeste sin tro på Jesus Kristus og dele håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.