Tips til utenlandsopphold

Nøkkelen til et vellykket utenlandsopphold ligger i gode forberedelser og en positiv holdning til de utfordringene du møter underveis.

Illustrasjon: Rasmus Juul/HJEM
Av Steinar Rishaug  Rishaug har mange års erfaring som sjømannsprest, familieterapeut og relasjonsrådgiver. Han har bodd i utlandet i en årrekke, og har skrevet mastergrad om pendling og nære relasjoner. Rishaug er i dag ambulerende sjømannsprest i Asia.

1) ALLE MÅ VILLE

Det er viktig å ha et solid utgangspunkt som familie, og at alle er innstilt på en utstasjonering. Den som blir tilbudt jobb vil sannsynligvis tenke: Nå eller aldri! For noen kan det å være hjemmeværende – og disponere dagene selv – også være svært attraktivt. Men noen blir lei av ikke å jobbe. Mange har sin identitet knyttet til yrket sitt. Når de ikke lenger er i jobb, kan det føles som om deler av identiteten er tapt. Følelsen av å ha verdi – å bety noe – kan bli en utfordring. For noen vil det være viktig å finne en jobb, studere eller delta i ideelt arbeid.

2) VÆR ÆRLIG

Et utenlandsopphold berører alle, derfor er god kommunikasjon i forkant og underveis viktig. Dere bør unne dere tid til snakke om hvordan dette vil bli for alle. Hva er fordelene og hva er ulempene? Snakk med andre som har utenlandserfaring. Noen har opplevd å flytte utenlands, for så å oppdage at partneren var på reise det meste av tiden. Hadde det da vært bedre å bo i Norge? Tenk «worst case» og vær kritisk, men løsningsorientert. Det er bedre å bli gledelig overrasket, enn å sitte langt hjemmefra og føle seg lurt.


3) VÆR FORBEREDT

Barn kan få fantastiske og lærerike år i utlandet. Men gi dem realistiske forestillinger om livet utenlands, de store endringene og tilpasningene de må gjennom. Barn forlater omgangskretsen og språket de er fortrolige med. De møter kanskje en ny og vanskelig kultur, motsatte rollemønstre og får en annen sosial status i fellesskapet. For noen er utflyttingen også et adjø med drømmen. Er du 14 år, med mål om en plass på alpinlandslaget, hjelper det ikke mye at pappa har tatt deg med noen år til Saudi Arabia.


4) SØK HJELP

De fleste utstasjonerte jobber mye. Derfor er det viktig å verne om fridagene. Å ta vare på familien og forholdet innebærer en ny utfordring når alle er i en ny verden. Dersom partneren er hjemmeværende, kan han eller hun få større oppgaver i forhold til eventuelle barn. Tidligere delte man kanskje ansvaret. Vær klar over slitasjen dette kan medføre overfor partner og barn. Samtidig må den hjemmeværende være klar over hvilket ansvar den arbeidende partner har døgnet rundt. Søk hjelp når konflikter oppstår! Eller enda bedre, søk hjelp for å unngå dem! Arbeidsgiver får også en gevinst av at samliv og familieliv prioriteres. Fungerer ikke familien, fungerer ikke den ansatte.


5) HA EN PLAN B

Mennesker har ulike evner til å tilpasse seg, avhengig av tid og sted. Det handler om å tilegne seg kultur og språk. Noen vil tilpasse seg raskere enn andre. Andre ser det kanskje ikke som et mål å tilpasse seg i det hele tatt. Utfordringen blir stor i en familie dersom et av medlemmene sliter mer enn de andre. Ekte nysgjerrighet er viktig, men vær realistisk. Det vil komme tøffe perioder – og da må dere aldri være redde for å søke hjelp. Det er også lurt å ha en plan B: Hva gjør vi hvis dette ikke fungerer?


6) VÆR TYDELIG

Våre liv kan være forskjellige og ta ulike retninger, men det som er felles er at vi alle må leve med våre relasjoner. Mange erfarer at disse relasjonene gjør noe med oss. Som regel går det bra, men i andre faser «rykker det» i relasjonsfølelsene. Det kan være ved død, sykdom, skilsmisse, og andre livsendringer. Mange opplever det som et eventyr å flytte utenlands. Men det kan virke som om røttene våre krever næring etter en stund. Plutselig kan en av dere kjenne dere langt borte og få en følelse av å være på feil sted. Dermed endrer livsopplevelsen seg, og trivselen kan utebli.


7) VÆR TÅLMODIG

Mange erfarer gjennom et utenlandsopphold at Norge ikke er verdens navle likevel. De ser at andre samfunn har gode tradisjoner og flotte verdier. Det er uendelig mye å lære og mye å bli inspirert av. Vær tålmodig. Det er ikke unormalt at du opplever en nedtur tre til seks måneder etter at du har flyttet ut. Jeg tror du har mye igjen for «å stå løpet ut». Du må ikke like alt, men som regel er det ikke så svart-hvitt som ved første øyekast. Ting tar tid. Også i det å finne seg til rette under andre himmelstrøk. Men gevinsten er enorm. Så gled deg – og ta utfordringen!

Drømmer du om å jobbe i utlandet? Ta en titt på våre ledige stillinger, kanskje finner du drømmejobben!

Del