Julebasaren 2018

Velkommen til julebasar lørdag 24. november 2018.

<
>

Vi er svært glade for alle frivillige som vil være med å forberede og gjennomføre basaren. Gevinster tas imot med takk - de kan leveres på kirken. Håndarbeid er alltid populært, og det er veldig fint om gevinster til "hovedlotteriet" meldes eller leveres i god tid før basardagen. Det er forhåndssalg på kirka i en drøy måned før basaren.

Vi er også avhengig av økonomiske midler. 2/3 av Sjømannskirkens kostnader må dekkes inn av frivillige gaver, og litt av dette kan du bidra med. Takk for ditt bidrag!

Del