Velkommen til julebasar på Sjømannskirka lørdag 24. november 2018Julebasaren 2018

Nå skal det planlegges julebasar 2018, datoen er satt, og gevinster og frivillige trengs.

Julebasaren 2017 er over, og vi takker alle som var innom for å kjøpe lodd og mat og alle som bidro med gevinster, dugnad, oppmuntring og gode ord. Nå skal det planlegges julebasar 2018, datoen er satt, og gevinster og frivillige trengs. Håndarbeid er alltid populært, og det er veldig fint om gevinster til "hovedlotteriet" meldes eller leveres i god tid før basardagen. Det er forhåndssalg på kirka i en drøy mnd før basaren.

Vi trenger også at du kommer og bidrar med dine midler. 2/3 av Sjømannskirkens kostnader må dekkes inn av frivillige gaver, og litt av dette kan du bidra med. Takk!

Del