Velkommen til julebasar på Sjømannskirka 25. november 2017Julebasaren 2017

Julebasaren 2017 er over, og vi takker alle som var innom for å kjøpe lodd og mat og alle som bidro med gevinster, dugnad, oppmuntring og gode ord. Rundt 370 mennesker var innom i løpet av de to timene vi hadde åpent. Resultatet er vi også fornøyde med, - bortimot en dobling fra i fjor!

For første gang blir det "egen julebasar" på Sjømannskirka. Tidligere har vi vært samlokalisert med Svenska Kyrkan, og har hatt felles julebasar med dem. I år skal vi være for oss selv, og det krever mange frivillige, og vi håper at mange stiller seg til disposisjon. Ta kontakt med Aase på kirken, og med deg til tjeneste.

Vi trenger også at du kommer og bidrar med dine midler. 2/3 av Sjømannskirkens kostnader må dekkes inn av frivillige gaver, og litt av dette kan du bidra med. Takk!

Del