Frimurerlosjen - hva er det? TEMA-kveld på Sjømannskirka

Neste TEMA-kveld er 19. februar kl. 18.00. I Los Critianos samles det hver uke en gruppe menn med tilhørighet i Frimurerlosjen (og andre losjer i Norge) til sosialt samvær med "brødrene". Bjørn Helge Hansen og Svein Grindstad vil dele med oss sin kunnskap om og sine erfaringer med Frimurermiljøet.
Se i kalenderen for detaljerte opplysninger.

Hver andre mandag fra november til mars prøver vi å få til en kveld med et foredrag, kåseri, kulturelt innslag, sosialt fellesskap. Inkludert vafler, kaffe og utlodning. TEMA-ene varierer, - så følg med på aktivitetskalenderen!

19. februar blir det Frimurerene i Los Cristianos som presenterer seg, Bjørn Helge Hansen og Svein Grindstad.

5. mars blir det historien om et barnehjem i Estland, drevet av ildsjeler i Trøndelag. Tore Bandlien forteller.

19. mars blir temaet "Barokkens instrument i musikk og helse" Inge E. Nygaard er lege og instrumentmaker - han har bygget sitt eget cembalo.

Del