Vårt arbeid

Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Her kan du lese mer om vårt arbeid verden over.


09.09.2016 13:29

Sosialt møtested

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken hjemme i Norge.

09.09.2016 13:43

Kirkelig møtested

Sjømannskirken - et sted for dåp, bryllup, konfirmasjon, gudstjenester og trosopplæring.

09.09.2016 15:26

Kulturelt møtested

Sjømannskirken har bredt kulturtilbud med konserter, foredrag og kunstutstillinger.

09.04.2018 15:17

Oppsøkende tjenester

Vi besøker nordmenn på sykehus, i fengsel og drar på hjemmebesøk ved behov.

18.06.2018 09:55

Frivillighet

Har du lyst til å være frivillig i Sjømannskirken?

21.02.2018 15:56

Kriseberedskap

Sjømannskirken har et globalt nettverk med medarbeidere som har erfaring i å snu seg raskt rundt for å dra ut og møte mennesker i vanskelige situasjoner.

25.09.2018 14:45

Ambulerende sjømannsprester

Våre omreisende prester er der vi ikke har kirke.

22.01.2016 14:42

Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

11.05.2016 13:54

Beredskapsavtaler

Vi tilbyr beredskapsavtaler for bedrifter, rederier, høgskoler og organisasjoner.

21.02.2018 15:59

Familieveiviseren

Et tilbud til norske familier i Spania.

08.06.2018 10:46

Nettkirken

Her kan du prate med nettprester og diakoner, tenne lys, be om forbønn og lese søndagens tekst.

20.04.2016 14:48

Bryllup i utlandet

Velkommen til å gifte dere i Sjømannskirken!

11.05.2016 11:17

Konfirmant

Vi har konfirmant-tilbud i utlandet: På sjømannskirkene eller der du er, ved hjelp av nettundervisning og våre ambulerende prester. Vi tilbyr også opplegg i Norge.

27.04.2016 13:04

Studenter i utlandet

Studerer du i utlandet? Vi har egne studentprester som tilbyr hjelp til deg som studerer i utlandet.

22.01.2016 14:42

Sjømannskirkens arbeid i Norge

Vi jobber med å skape engasjement for Sjømannskirken i Norge.

13.05.2016 10:44

Kurs

Vi tilby kurs og foredrag innen psykososial beredskap.

Del