Vårt arbeid

Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Her kan du lese mer om vårt arbeid verden over.


Type: 15 50 0

Sosialt møtested

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken hjemme i Norge.

Kirkelig møtested

Sjømannskirken - et sted for dåp, bryllup, konfirmasjon, gudstjenester og trosopplæring.

Kulturelt møtested

Sjømannskirken har bredt kulturtilbud med konserter, foredrag og kunstutstillinger.

Kriseberedskap

Sjømannskirken har et globalt nettverk med medarbeidere som har erfaring i å snu seg raskt rundt for å dra ut og møte mennesker i vanskelige situasjoner.

Ambulerende sjømannsprester

Våre omreisende prester er der vi ikke har kirke.

Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

Beredskapsavtaler

Vi tilbyr beredskapsavtaler for bedrifter, rederier, høgskoler og organisasjoner.

Familieveiviseren

Et tilbud til norske familier i Spania.

Bryllup i utlandet

Velkommen til å gifte dere i Sjømannskirken!

Konfirmant

Vi har konfirmant-tilbud i sjømannskirkene, i Norge og gjennom nettundervisning. Vil du være med?

Studenter i utlandet

Studerer du i utlandet? Da har vi en egen prestetjeneste for deg. Sjømannskirkene er også åpne for norske studenter langt hjemmefra.

Norgesarbeidet

Vi er Sjømannskirken sin «ansikt til ansikt»-avdeling i Norge. Vi ønsker å møte mennesker på arenaer der Sjømannskirken har sin naturlige plass.

Kurs

Vi tilbyr PIO-kurs, utreisekurs og mediekurs.

17. mai i utlandet

Bilder og video fra 17. mai-feiringer verden over.

Feire jul i utlandet

Velkommen til jul i Sjømannskirken!

Del