Vårt arbeid

Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Her kan du lese mer om vårt arbeid verden over.


09.09.2016 13:29

Sosialt møtested

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken hjemme i Norge.

09.09.2016 13:43

Kirkelig møtested

Sjømannskirken - et sted for dåp, bryllup, konfirmasjon, gudstjenester og trosopplæring.

09.09.2016 15:26

Kulturelt møtested

Sjømannskirken har bredt kulturtilbud med konserter, foredrag og kunstutstillinger.

07.12.2017 15:15

Kriseberedskap

Sjømannskirken har et globalt nettverk med medarbeidere som har erfaring i å snu seg raskt rundt for å dra ut og møte mennesker i vanskelige situasjoner.

10.05.2016 14:41

Ambulerende sjømannsprester

Våre omreisende prester er der vi ikke har kirke.

22.01.2016 14:42

Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

11.05.2016 13:54

Beredskapsavtaler

Vi tilbyr beredskapsavtaler for bedrifter, rederier, høgskoler og organisasjoner.

12.05.2016 09:58

Familieveiviseren

Et tilbud til norske familier i Spania.

20.04.2016 14:48

Bryllup i utlandet

Velkommen til å gifte dere i Sjømannskirken!

11.05.2016 11:17

Konfirmant

Vi har konfirmant-tilbud i sjømannskirkene, i Norge og gjennom nettundervisning. Vil du være med?

27.04.2016 13:04

Studenter i utlandet

Studerer du i utlandet? Da har vi en egen prestetjeneste for deg. Sjømannskirkene er også åpne for norske studenter langt hjemmefra.

22.01.2016 14:42

Sjømannskirkens arbeid i Norge

Vi jobber med å skape engasjement for Sjømannskirken i Norge.

13.05.2016 10:44

Kurs

Vi tilbyr PIO-kurs, utreisekurs og mediekurs.

Del