Derfor bruker vi Sjømannskirken

- Beredskap er viktig for ABB. Vi setter derfor stor pris på samarbeidet med Sjømannskirken, sier Helene Gunther Merg, informasjonsdirektør i ABB.

- Beredskap er viktig for ABB. Vi er sårbare med hensyn til ressurser for eksempel ved hendelser i utlandet. Da er det godt å vite at vi har en profesjonell aktør i ryggen som har mye kompetanse og erfaring med å bistå i en vanskelig situasjon og som kan være vår forlengede arm ute i verden. Samtidig har våre ansatte på utenlandsoppdrag glede av Sjømannskirkens sosiale møteplasser. Vi setter derfor stor pris på samarbeidet med Sjømannskirken.

Helene Gunther Merg, informasjonsdirektør ABB

- Vi har opplevd et dødsfall om bord i en av våre båter. Da tok det ikke lang tid før vi fikk en hjelpende hånd. Sjømannskirken er til stede verden rundt, dermed føler vi ss i trygge hender når vi ringer og trenger hjelp. Og hjelpen er aldri langt unna. Jeg har jobbet 21 år med personalarbeid i ulike rederier og det har vært flere hendelser der jeg har hatt god bruk for Sjømannskirken som et sikkerhetsnett.

Per Stange, HR-manager Solstad Offshore

- Beredskapsavtalen vi har med Sjømannskirken er ein sentral del av beredskapsarbeidet ved Bømlo Folkehøgskule. Kvar haust har Sjømannskirken eit opplegg saman med elevar og tilsette, før vi reiser på dei årlege linje- og skuleturane våre. Med erfaringa Sjømannskirken har, gir det oss ein ekstra tryggleik før turane rundt om i verda. Vi har også erfart at Sjømannskirken er ein svært viktig samtalepartnar og støttespelar, både i kvardagen og når det skjer noko.

Magne Grøneng Flokenes, rektor Bømlo Folkehøgskule

- Sjømannskirken er en viktig støttespiller for studentene våre som reiser på utvekslingsopphold til utlandet både før og under oppholdet. Dersom noe skulle skje med studenter eller ansatte ved UiS,  vet vi at Sjømannskirken har et profesjonelt støtteapparat som vil bistå i en krisesituasjon.

Hege Rosså, Universitetet i Stavanger

Del